CCOO impugna articles del conveni d’hostaleria perquè retalla drets i discrimina al personal amb contracte fix discontinu

CCOO inpugna articles del conveni

El 17 de gener CCOO de Serveis ha impugnat el Conveni d`hostaleria de Catalunya 2016-2019 al registre del Departament de Treball, en concret els articles que fan referència al col·lectiu de treballadors i treballadores amb contracte fix discontinu.

– – – – –

El 17 de enero CCOO de Serveis ha impugnado el Convenio d`hostelería de Catalunya 2016-2019 al registro del Departamento de Trabajo, en concreto los artículos que hacen referencia al colectivo de trabajadores y trabajadoras con contrato fijo discontinuo.

22-01-2018

Fuente: CCOO Servicios Catalunya